Això és dramàtic

About Això és dramàtic

 4.3/5 (3 podcast ratings)

El programa recull les obres dramàtiques realitzades a Catalunya Ràdio des dels seus inicis; des dels clàssics universals i catalans a dramatúrgies contemporànies i modernes de més rabiosa actualitat. Tot plegat, amb l'acurada selecció de Dolors Martínez.

Això és dramàtic Website

Important note

The Podcast "Això és dramàtic" and it's RSS content on this page are the intellectual property right of the people mentioned in the copyright statement (see above). Podcastdirectory.com does not have any influence on the content of "Això és dramàtic".
Website: Link to Website