DeliCatessen

About DeliCatessen

 3.1/5 (93 podcast ratings)

Són moltes les cançons que m'han fet perdre el temps en aquesta vida i n'hi ha hagut moltes que m'han deixat amb la boca oberta més de cinc minuts seguits. Algunes m'han posat la pell de gallina i només dues o tres m'han fet plorar. Al Delicatessen m'agradaria compartir amb tu les cançons del temps perdut, les de la boca oberta i les de la pell de gallina. I no pateixis, perquè les que fan plorar se't plantaran al davant el dia que menys t'ho esperis.

DeliCatessen Website

Important note

The Podcast "DeliCatessen" and it's RSS content on this page are the intellectual property right of the people mentioned in the copyright statement (see above). Podcastdirectory.com does not have any influence on the content of "DeliCatessen".
Website: Link to Website